Ärkebiskop i Åbo och Finland

”Jag har funderat mycket på vad det betyder att gå in i uppdraget som ärkebiskop. Vart kommer min ämbetsperiod att föra mig och vart kommer vår kyrka att gå under den tiden? I det här läget har det känts väldigt bra när människor har uppmuntrat mig att vara mig själv. I detta hör jag Jesu budskap: förlora inte dig själv. Jag är mycket tacksam för den uppmuntran och påminnelsen.”

Ärkebiskop Tapio Luoma

Tilliten till det goda

Bästa Bo-Göran Åstrand, som utsetts till ny biskop i Borgå stift. Bästa församling.

I dag på Mikaelidagen är det stor fest i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, särskilt i Borgå stift.  Du, vår bror Bo-Göran, har utsetts till ny biskop i ett vidsträckt och mångfasetterat stift. I ditt arbete ställs du inför många frågor och önskemål. Du får ta emot både ris och ros. Tillsammans med dina församlingar söker du riktningen för kyrkans liv på respektive ort och i hela vår kyrka. Du funderar över hur man ska jämka samman gammalt och nytt...

Läs mera

Biskopen i medierna