Ärkebiskop i Åbo och Finland

”Jag har funderat mycket på vad det betyder att gå in i uppdraget som ärkebiskop. Vart kommer min ämbetsperiod att föra mig och vart kommer vår kyrka att gå under den tiden? I det här läget har det känts väldigt bra när människor har uppmuntrat mig att vara mig själv. I detta hör jag Jesu budskap: förlora inte dig själv. Jag är mycket tacksam för den uppmuntran och påminnelsen.”

Ärkebiskop Tapio Luoma

Var inte rädd att närma dig andra med kärlek

Kära bröder och systrar!

Vi står nu inför den största utmaning som många generationer någonsin mött. Coronapandemin har tvingat oss att distansera oss från varandra, avstå från våra käras närhet och utstå lidande som många gånger känns meningslöst.

Vi närmar oss julen, som borde vara en tid då vi gläder oss tillsammans med familj, vänner och våra kära. En tid fylld av hopp och frid. Men i år verkar allt vara annorlunda.

Men också i denna situation kommer Herren till vår hjälp, eller egentligen är det just i denna stund h...

Läs mera