Ärkebiskop i Åbo och Finland

”Jag har funderat mycket på vad det betyder att gå in i uppdraget som ärkebiskop. Vart kommer min ämbetsperiod att föra mig och vart kommer vår kyrka att gå under den tiden? I det här läget har det känts väldigt bra när människor har uppmuntrat mig att vara mig själv. I detta hör jag Jesu budskap: förlora inte dig själv. Jag är mycket tacksam för den uppmuntran och påminnelsen.”

Ärkebiskop Tapio Luoma

Visheten söker försoning

För hundra år sedan firade vi den första årsdagen av vår statliga självständighet i Finland. Det var hårda tider. I Europa hade första världskriget nyss tagit slut och vapnen tystnat. Den unga nationen Finland hade gått igenom ett våldsamt inbördeskrig. Efterdyningarna satte djupa spår hos människorna. Minnet av händelserna lever fortfarande kvar.

Under det gångna året har vi talat mycket om försoning. Vi har gått igenom det som hände för hundra år sedan och vilka orsakerna var. Vi har gjort upp med det förflutna och frågat varför den...

Läs mera

Biskopen i medierna