Ärkebiskop i Åbo och Finland

”Jag har funderat mycket på vad det betyder att gå in i uppdraget som ärkebiskop. Vart kommer min ämbetsperiod att föra mig och vart kommer vår kyrka att gå under den tiden? I det här läget har det känts väldigt bra när människor har uppmuntrat mig att vara mig själv. I detta hör jag Jesu budskap: förlora inte dig själv. Jag är mycket tacksam för den uppmuntran och påminnelsen.”

Ärkebiskop Tapio Luoma

Svenska kyrkans exempel uppmuntrar vår kyrka till arbete för sanning och försoning

Tack till Svenska kyrkan för att den aktivt och öppet har börjat utreda sitt förhållande till samerna, både med hjälp av forskning och genom att samla människors upplevelser. Arbetet är angeläget då det synliggör det man varit tyst om genom historien och sätter ord på det som hänt. Att villigt ta del i en diskussion där samerna blir hörda är också viktigt.

Svenska kyrkans exempel uppmuntrar och kallar också evangelisk-lutherska kyrkan i Finland till ett likadant arbete för sanning och försoning. Jag tror och litar på att våra nordiska...

Läs mera