Ärkebiskop i Åbo och Finland

”Jag har funderat mycket på vad det betyder att gå in i uppdraget som ärkebiskop. Vart kommer min ämbetsperiod att föra mig och vart kommer vår kyrka att gå under den tiden? I det här läget har det känts väldigt bra när människor har uppmuntrat mig att vara mig själv. I detta hör jag Jesu budskap: förlora inte dig själv. Jag är mycket tacksam för den uppmuntran och påminnelsen.”

Ärkebiskop Tapio Luoma

"Så ingen blir ensam" – Ekumenisk jul i Åbo 2019

”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.” (Luk. 2:14).

Julevangeliet redogör för en serie händelser som tidsmässigt ligger långt från oss, men vars mönster ändå är bekant för alla: genom våra egna lösningar och val måste vi försöka hitta ett sätt att klara av sådant som vi inte själva kan påverka. Våra liv bygger på saker och händelser som vi antingen kan eller inte kan påverka, saker som vi bara måste finna oss i och saker vi kan försöka förändra.

Kejsarens förordning om skattskrivning måste följ...

Läs mera