Kontakter och media

Ärkebiskopen nås bäst per e-post på adressen arkkipiispa(at)evl.fi eller per telefon på numret (02) 2797 031. I e-postadressen ersätts (at) med @.

I kyrkans fotobank finns bilder av ärkebiskopen.

Ärkebiskopens kansli

Ärkebiskopens kansli finns på adressen Biskopsgatan 9, 20500 Åbo. När ärkebiskopsgården renoverades rustades gårdsbyggnaden upp till kansli för ärkebiskopen och mötesrum som betjänar domkapitlet i Åbo ärkestift.

Ärkebiskopen har också ett arbetsrum i Kyrkans hus i Helsingfors. Adressen till Kyrkans hus är Kyrkostyrelsen, PB 210 (Södra kajen 8), 00131 Helsingfors.

Personalen vid ärkebiskopens kansli

Ärkebiskopens sekreterare Mirja Heino
– kontakt, kalender och korrespondens tfn (02) 279 7031, mirja.heino(at)evl.fi

 

 

 

Petris foto.Ärkebiskopens teologiska specialmedarbetare, teol.dr Petri Merenlahti
– media och samhällsrelationer
tfn 040 142 5299, petri.merenlahti(at)evl.fi

 

 

Ärkebiskopens teologiska specialmedarbetare, teol.dr, docent Juha Meriläinen
– stiftsfrågor, internationella och ekumeniska ärenden
tfn 040 1424 913, juha.merilainen(at)evl.fi