Kontakter och media

Ärkebiskopen nås bäst per e-post på adressen arkkipiispa(at)evl.fi
I e-postadressen ersätts (at) med @.

I kyrkans fotobank finns bilder av ärkebiskopen.

Ärkebiskopens kansli

Ärkebiskopens kansli finns på adressen Biskopsgatan 9, 20500 Åbo. När ärkebiskopsgården renoverades rustades gårdsbyggnaden upp till kansli för ärkebiskopen och mötesrum som betjänar domkapitlet i Åbo ärkestift.

Ärkebiskopen har också ett arbetsrum i Kyrkans hus i Helsingfors. Adressen till Kyrkans hus är Kyrkostyrelsen, PB 210 (Södra kajen 8), 00131 Helsingfors.

Personalen vid ärkebiskopens kansli

Ärkebiskopens sekreterare Katri Lautjärvi
– kontakt, kalender och korrespondens tfn +358 40 480 5897
katri.lautjarvi(at)evl.fi

Katri Lautjärvi

 

Ärkebiskopens teologiska specialmedarbetare, teol.dr Minna Hietamäki
– samhällsrelationer
tfn +358 40 142 5299, minna.hietamaki(at)evl.fi

Minna Hietamäki

 

Ärkebiskopens teologiska specialmedarbetare, teol.dr, docent Juha Meriläinen
– internationella och ekumeniska ärenden
tfn +358 40 1424 913, juha.merilainen(at)evl.fi

Juha Meriläinen

 

Ärkebiskopens teologiska specialmedarbetare, teol.dr Meri-Anna Paloniemi
– stiftsfrågor och media
tfn +358 40 141 6348, meri-anna.paloniemi(at)evl.fi

Meri-Anna Paloniemi