Presentation

Tapio Luoma tillträdde som ärkebiskop 1.6.2018. Biskop Samuel Salmi förrättade ärkebiskopsinstallationen i Åbo domkyrka 3.6.2018.

Tapio Luoma blev prästvigd 1987. Han är teologie doktor och disputerade på förhållandet mellan teologin och naturvetenskaperna.

Innan han blev vald till ärkebiskop arbetade Luoma som biträdande präst och kaplan i Peräseinäjoki 1987–1998, kaplan i Ilmajoki 1998–2002 och kyrkoherde i Seinäjoki 2002–2012. Under perioden 2001–2007 var han prästassessor i Lappo stift och 2010–2012 domprost i Södra Österbottens prosteri. Han var biskop i Esbo stift 2012–2018.

Kyrkomötesombud har Luoma varit sedan 2008. År 2000 utsågs han till Årets präst. Luoma och hans fru har tre vuxna barn.