Värdediskussioner i Arvojen akatemia

Ärkebiskop John Vikström kallade 1998 samman påverkare från olika områden för att diskutera värderingar. På det sättet uppstod Arvojen akatemia (”värdeakademin”), som årligen samlar en ny skara påverkare med bred bakgrund för att fundera över aktuella frågor.

Utgående från inledningsanföranden som hålls av deltagarna diskuterar man vilka värderingar individer och samhället bygger på. Diskussionerna förs i förtroende och är inte offentliga. Målet är att öka interaktionen och samförståndet mellan olika samhälleliga aktörer.

Arvojen akatemia omfattar tre seminarier som hålls vid Kyrkans utbildningscentral i Träskända. Det ordnas också uppföljande träffar, där de som deltagit i akademin ett visst år, dvs. en kurs, träffas igen och fortsätter diskussionen. Varje kurs utser en Ålderman, som representerar kursen och deltar i planeringen av kommande kurser.

Arvojen areena för unga

Unga assistenter på Arvojen akatemia efterlyste ett motsvarande seminarium för unga. Sedan 2011 har ärkebiskop årligen bjudit in ett tjugotal unga påverkare till ett fyra dagars seminarium med målet att samla olika slags människor och tänkesätt.

Seminariet ger möjlighet till stressfria, förtroendefulla diskussioner ansikte mot ansikte. Kyrkan står för ramarna, men innehållet föds genom ett samarbete deltagarna emellan. Temat väljs av en arbetsgrupp som förutom personer från arrangörernas håll består av kontaktpersoner som utsetts från varje årskurs och går under benämningen Arvokkat (”de värdefulla”). Efter seminariet kan deltagarna bjuda in sin årskurs till uppföljande träffar.