Turun ja Suomen arkkipiispa

"Olen miettinyt paljon, mitä arkkipiispan viran vastaanottaminen merkitsee. Mihin virkakauteni vie minua itseäni ja mihin kirkkomme sen aikana kulkee? Monenlaisen arkuuden keskellä on tuntunut erityisen hyvältä kuulla rohkaisua, jossa on kannustettu minua olemaan oma itseni. Kuulen tuossa Jeesuksen viestin: älä kadota sieluasi. Tästä kannustuksesta ja muistutuksesta olen hyvin kiitollinen."

Arkkipiispa Tapio Luoma

Kirkko ja tieteellinen maailmankuva

Uskon ja tiedon välinen jännite on kautta aikojen herättänyt suurta kiinnostusta ja suoranaisia intohimoja. Miten tulisi luonnehtia kristillisen uskon ja luonnontieteiden ja tarkemmin sanottuna kirkon ja tiedeyhteisön välisiä suhteita? Millainen rooli yhtäältä uskolla ja toisaalta tiedolla on pyrkimyksissä ymmärtää sitä todellisuutta, jossa me ihmiset tässä maailmankaikkeudessa elämme?

Varsinkin parin viimeisen vuosisadan aikana on yleistynyt käsitys, jonka mukaan uskon ja tiedon jännite on enemmänkin tuhoisa kuin rakentava. Tähän sis...

Lue lisää

Piispa mediassa