Arvojen akatemia

Arkkipiispa John Vikström kutsui vuonna 1998 eri alojen vaikuttajia keskustelemaan arvoista. Näin syntyi Arvojen akatemia, joka kokoaa joka vuosi uuden, laajapohjaisen vaikuttajajoukon ajankohtaisten kysymysten ääreen.

Arvojen akatemiassa pohditaan osallistujien alustusten pohjalta, millaisten arvojen varaan yksilö ja yhteiskunta rakentuvat. Keskustelut käydään luottamuksellisesti. Tavoitteena on vuorovaikutuksen ja yhteisymmärryksen lisääntyminen yhteiskunnallisten toimijoiden kesken.

Arvojen akatemia käsittää kolme seminaarijaksoa Kirkon koulutuskeskuksessa Järvenpäässä. Lisäksi kurssit järjestävät jatkotapaamisia, joissa akatemiaan osallistuneet tapaavat toisiaan ja jatkavat keskustelua. Jokainen kurssi valitsee keskuudestaan Oltermannin, joka edustaa kurssiaan ja osallistuu tulevien kurssien suunnitteluun.

Arvojen areena

Joukko Arvojen akatemiassa avustaneita nuoria esitti toiveen vastaavanlaisesta seminaarista nuorille. Arkkipiispa on kutsunut vuodesta 2011 vuosittain parikymmentä nuorta vaikuttajaa nelipäiväiseen seminaariin. Tavoitteena on tuoda yhteen erilaisia ihmisiä ja ajattelutapoja.

Seminaari tarjoaa aikaa kiireettömään, luottamukselliseen keskusteluun kasvoista kasvoihin. Kirkko tarjoaa keskusteluille puitteet, mutta niiden sisällöt syntyvät osanottajien yhteistyönä. Teemat valitsee työryhmä, johon osallistuvat järjestäjätahon lisäksi kunkin vuosikurssin joukostaan valitsemat yhteyshenkilöt, Arvokkaat. Seminaarin jälkeen areenalaiset voivat kutsua vuosikurssinsa jatkotapaamisiin.

Arvojen Eurooppa

Brysselissä kahden vuoden välein järjestettävien Arvojen Eurooppa-seminaarien tarkoituksena on toimia vuorovaikutus- ja rakentumispaikkana kaupungissa toimiville eri alojen suomalaisille vaikuttajille. Niillä halutaan tarjota vapaan keskustelun tila, jossa on mahdollisuus pysähtyä hetkeksi ja vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia eurooppalaisesta todellisuudesta, sen haasteista, mahdollisuuksista, ristiriidoista ja arvoista. Seminaareja on järjestetty tähän mennessä neljä.

Julkaisu Aitoon vuoropuheluun – keskustelua arvoista

Se, millaiset arvot meillä on, kertoo keitä olemme ja määrää miten toimimme. Arvojen sisältö ja merkitys avautuvat dialogissa, ajatuksia vaihtamalla.

Maaliskuussa 2020 ilmestynyt kokoelma Aitoon vuoropuheluun – keskustelua arvoista sisältää kahdentoista arvojen akateemikon, areenalaisen ja Arvojen Euroopan osanottajan pohdintaa arvoista. Kirjassa paneudutaan erityisesti siihen, millaisia arvoja ihmisten välinen vuorovaikutus heijastaa ja vahvistaa.