Ärkebiskopsgården

Ärkebiskopen och hans maka bor i ärkebiskopsgården i Åbo, som ligger på hörntomten i korsningen av Agricolagatan och Biskopsgatan. Ärkebiskop Luoma är den tolfte invånaren i ärkebiskopsgården.

Biskopsgården, som biskop Karl Fredrik Mennander lät uppföra, stod klar 1890 och är den tredje i ordningen på denna strandtomt intill Aura å. Den första biskopsgården byggdes 1763. Gårdsbyggnaden härstammar från 1888. Den första som bodde i det nuvarande huset var ärkebiskop Torsten Thure Renvall.

 Jac Ahrenberg (död 1914), som planerat byggnaden, var en produktiv arkitekt som ritat många allmänna byggnader, bland annat synagogan i Helsingfors och träkyrkan i Kajana. I 1800-talets historicistiska anda blandade han intryck från tidigare epoker. Vid en renovering på 1930-talet gjordes interiören i ärkebiskopsgården om i funkisstil.

Mera information om ärkebiskopsgården och dess historia finns bland annat i ärkebiskop emeritus Jukka Paarmas bok Arkkipiispantalo. Historia ja asukkaat (Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2015).