Kyrkosamfundens ekumeniska fredsvädjan i Domkyrkan framförs av ärkebiskop Tapio Luoma, evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, ärkebiskop Leo, ortodoxa kyrkan i Finland, stiftsadministrator för Helsingfors katolska stift, fader Marco Pasinato, samt föreståndare Aimo Helminen, ordförande för Finlands frikristliga råd, Finlands Adventkyrka.

Kära bröder och systrar!

Vi står nu inför den största utmaning som många generationer någonsin mött. Coronapandemin har tvingat oss att distansera oss från varandra, avstå från våra käras närhet och utstå lidande som många gånger känns meningslöst.

Vi närmar oss julen, som borde vara en tid då vi gläder oss tillsammans med familj, vänner och våra kära. En tid fylld av hopp och frid. Men i år verkar allt vara annorlunda.

Men också i denna situation kommer Herren till vår hjälp, eller egentligen är det just i denna stund han visar sin kraft att hjälpa. På julafton får vi höra profeten Jesajas tröstande ord till Israels folk, som levde i fångenskap och ensamhet långt borta från sitt eget land: ”Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram.” (Jes 9:1).

Vi är folket, vi behöver det här ljuset. Men vad är det för ett ljus som kan lysa upp den mörka tid som vi nu befinner oss i? Vad kan vara så starkt att det tar bort rädsla och ger ett nytt hopp?

I första Johannesbrevet säger aposteln: ”Gud är ljus” och lite senare: ”Gud är kärlek.” Kärleken är det ljus som lyser upp vårt mörker. I år behöver julen mer än tidigare det ljus som kommer från kärleken. I år kan du och jag vara det ljuset. På vilket sätt? Genom att älska.

Var inte rädd att närma dig andra med kärlek. Kärleken kan också detta år hitta vägen till våra medmänniskors hjärtan, trots att vi är långt borta, inte kan kramas eller är ensamma. Herren har inte glömt någon och han kallar oss alla att förmedla omsorg. Ett gammalt rabbinskt visdomsord lyder: Om inte nu, när? Om inte här, var? Om inte du, vem?

Även i år kan ängelns ord till herdarna bli verkliga: ”I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren.” Han föds i dag – inte i morgon, inte i går, inte för tvåtusen år sedan. Kristus föds i vår värld, mitt i vår verklighet, detta år, denna svåra tid, för att berätta att vi inte är ensamma. Tillsammans med honom kan vi alla göra den här julen ljus. Var inte rädd att älska, nu är tid för det. Ditt ljus, om aldrig så litet, är precis vad världen väntar på.

God jul!