Ärkebiskopens brevhälsning vid högtidsgudstjänst i Luleå domkyrka 23.10.2022

Tack till Svenska kyrkan för att den aktivt och öppet har börjat utreda sitt förhållande till samerna, både med hjälp av forskning och genom att samla människors upplevelser. Arbetet är angeläget då det synliggör det man varit tyst om genom historien och sätter ord på det som hänt. Att villigt ta del i en diskussion där samerna blir hörda är också viktigt.

Svenska kyrkans exempel uppmuntrar och kallar också evangelisk-lutherska kyrkan i Finland till ett likadant arbete för sanning och försoning. Jag tror och litar på att våra nordiska kyrkor stöder varandra på den resan.

För mig var det en oförglömlig upplevelse att få vara med, när kvarlevorna av de avlidna, som hade blivit uppgrävda från sameområdets kyrkogårdar på 1800–1900-talen, återbördades i välsignad mark som avslutning på de samiska kyrkodagarna. När de tidigare generationerna här har försökt avlägsna samernas särdrag, är det vår uppgift att stödja en förstärkning av dem. Samefolket och dess kultur avspeglar något oerhört vackert i Guds skapelse. Må den Högstes överflödande välsignelse vila över dem.

Ärkebiskopens hälsning på nordsamiska: Earkebisma luulaja 23.10.2022