Biskoparna i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland vädjar för fred då fastetiden inleds.

Vi är chockerade över Rysslands angrepp mot Ukraina. Våra hjärtan brister när vi ser människor bli offer för krig. Hundratusentals människor har varit tvungna att lämna sina hem och fly undan kriget. Bland dem finns många kvinnor, barn och äldre.

Fastetiden kallar oss till arbete för fred och rättvisa. Rysslands angrepp är ett brott mot internationell rätt och en synd inför Gud. Det kristna grundbudskapet om den lidande Kristus är ett budskap om befrielse, försoning och fred. Kristus själv kallar fredsarbetare för Guds barn.

Vi vädjar till alla som bär ansvar för att Ryssland inledde och fortsätter kriget. Gör allt ni kan för att stoppa angreppet. Vi vädjar till den ortodoxa kyrkan och andra ryska religiösa samfund, att de skulle agera för att stoppa kriget och verka för fred.

Fastetiden kallar oss att rikta blicken från oss själva till medmänniskans nöd. Vi ber er hjälpa ukrainare i nöd genom att delta i insamlingar via Kyrkans utlandshjälp, Finska missionssällskapet och andra hjälporganisationer.

De som nu flyr kriget kan snart komma till vårt land för att söka skydd. Då är vi beredda att hjälpa dem och ta emot dem.

Ryskspråkiga som bor bland oss ska inte beskyllas för kriget. Hat får inte riktas mot dem utan de ska behandlas som medmänniskor.

Fastetiden kallar till ett djupare andligt liv. Vi ber fortfarande församlingar och alla kristna och människor med god vilja att be för fred, för det ukrainska folket, för dem som lever mitt bland våld och rädsla och för alla dem som har nycklar till fred.

Herre, förbarma dig över oss.

Inför fastan 2022

Biskoparna i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Tapio Luoma, ärkebiskop Matti Repo, biskop i Tammerfors stift Seppo Häkkinen, biskop i S:t Michel stift, Jari Jolkkonen, biskop i Kuopio stift Teemu Laajasalo, biskop i Helsingfors stift Jukka Keskitalo, biskop i Uleåborgs stift Kaisamari Hintikka, biskop i Esbo stift, Bo-Göran Åstrand, biskop i Borgå stift Mari Leppänen, biskop i Åbo ärkestift Matti Salomäki, biskop i Lappo stift