Biskoparnas påskhälsning 2020

I år förbereder vi oss inför påsken under ovanliga förhållanden. De allra flesta av oss firar påsken bakom stängda dörrar, skilda från släkt och vänner. Oro för vad framtiden för med sig, för den egna eller någon närståendes hälsa, för att inte orka med arbetet eller för att kanske förlora arbetet och inkomsten upptar mångas tankar och sinnen.

Vi längtar efter gemenskap med andra människor, efter våra nära och kära, men vi är tvungna att hållas borta från dem. Vi undviker att träffas, det passar sig inte att skaka hand eller röra vid varandra och det att vi undviker varandra har blivit ett tecken på artighet. Försiktighetsåtgärderna försvårar våra liv, men de skyddar oss också. Det krävs ett nytt slags tålamod och ansvarskänsla av oss alla. I allt detta behöver vi alla hopp.

Det kristna hoppet stiger fram ur påskens budskap. Vi vandrar från foten av korset, från lidandet och sorgen mot påskmorgonens ljus och glädje. Det omöjliga blir möjligt, död blir till liv. Den uppståndne Kristus ger oss hopp och framtid. Kristus är hoppet.

Därför hoppas och tror vi att vi ännu ska få återgå till den välbekanta vardagen. Det kommer en tid då skolorna öppnar sina dörrar och klasskamrater möts igen, då caféerna åter fylls av människor, då ungdomar samlas i köpcentren och dörren till mor- och farföräldrarnas hus står öppen och de får ta barnbarnen i sin famn igen. Kyrkdörrarna öppnas för alla och vi samlas kring det gemensamma nattvardsbordet och tackar vår uppståndne Frälsare.

Så länge som vi inte kan samlas kan vi ändå förenas i bön. Därför kallar vi alla att be för dem som är sjuka eller rädda, för dem som förlorat någon, för dem som fattar ansvarsfulla beslut och arbetar för vår välfärd och framtid.

Också denna vår, som präglas av lidande, har vi ett hopp. Korsets påsk följs av liv och uppståndelse. På natt följer dag, efter mörker kommer ljus och döden följs av evigt liv.

Kristus är uppstånden från de döda, med döden förtrampade han döden!

Biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Tapio Luoma, ärkebiskop
Simo Peura, biskop i Lappo stift
Matti Repo, biskop i Tammerfors stift
Seppo Häkkinen, biskop i S:t Michels stift
Kaarlo Kalliala, biskop i Åbo ärkestift
Jari Jolkkonen, biskop i Kuopio stift
Teemu Laajasalo, biskop i Helsingfors stift
Jukka Keskitalo, biskop i Uleåborgs stift
Kaisamari Hintikka, biskop i Esbo stift
Bo-Göran Åstrand, biskop i Borgå stift