Arkkipiispa Tapio Luoma puhuu.
Sofia Forum Suomi kokosi eri alojen yhteiskuntavaikuttajia ja asiantuntijoita pohtimaan ratkaisuja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Kaksipäiväisen tapahtuman Kulttuurikeskus Sofiassa Helsingissä järjestivät Suomen Ekumeeninen Neuvosto, Helsingin yliopiston Ilmakehätutkimuksen keskus, Sitra ja Kulttuurikeskus Sofia.

Maanantaina 9.12. pitämässään puheenvuorossa arkkipiispa Luoma korosti, että kirkkojen ilmastotyö nousee suoraan niiden kristillisestä uskosta. Elämä ja luomakunta ovat Jumalan lahjaa, ja niistä huolehtiminen on kristityn vastuullinen tehtävä. Siksi kirkot eivät voi suhtautua välinpitämättömästi ilmastonmuutokseen. Niiden tulee sekä pyrkiä vaikuttamaan ihmisten asenteisiin että kehittää omaa toimintaansa ympäristön kannalta kestävämmäksi.