Yleiskokouksen teemana on: "Kristuksen rakkaus johtaa maailman sovintoon ja ykseyteen"