Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio Luoma on jäänyt sairauslomalle ja on sairaalahoidossa tulehdussairauden takia. Hän on poissa virantoimituksesta toipumisen edellyttämän ajan.

Arkkipiispan tehtäviä hoitavat hänen sairauslomansa aikana kunkin tehtäväalueen mukaiset sijaiset.

Lisätietoja: Petri Merenlahti, teologinen erityisavustaja, petri.merenlahti@evl.fi, p. 040 142 5299.