Murtuma on kohta, jossa on tärkeää pysähtyä suunnan tarkistamiseksi. Murtuma on myös keskustelusarja, jossa kirkon edustajat kutsuvat mukaan keskustelijoita yhteiskunnan eri kulmilta. Tavoitteena on rohkaista rakentamaan yhteiskuntaa ja tulevaisuutta.

Kirkon yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja toimijuudesta 25.9. klo 13.00–13.45 keskustelua johtavat arkkipiispa Tapio Luoma ja Horisontti-ohjelman toimittaja Hilkka Nevala. Keskustelussa ovat mukana kehitystalouden asiantuntija Niko Humalisto, pastori ja entinen kansanedustaja Kirsi Ojansuu-Kaunisto sekä politiikantutkija Hanna Wass .

Virtuaalisten yhteiskuntapäivien Murtumassa keskustellaan mm. millainen yhteiskunnallinen vaikuttaja Suomen ev.lut. kirkko on, ja millainen se voisi olla. Mitkä ovat ne vaikuttamisen keinot, joita kirkko voi yhteiskunnallisessa keskustelussa käyttää? Miten kirkon pitäisi osallistua poliittiseen keskusteluun? Entä mitä vaatimuksia tulevaisuus asettaa kirkolle?