Kuvassa Piispa emerita Irja Askola, arkkipiispa Tapio Luoma ja Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Pekka Huokuna.
Kirkon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinnon luovutuspuhe piispa emerita Irja Askolalle

Piispa Irja, hyvät läsnäolijat kirkon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinnon luovutustilaisuudessa, hyvät ystävät.

Tämä on hieno ja tärkeä hetki. Tänään jaetaan merkittävä palkinto merkittävälle ihmiselle merkittävästä työstä.

Piispa Irja Askolan valinta piispaksi vuonna 2010 on ollut kauaskantoinen tapahtuma Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa mutta myös laajemmin suomalaisessa yhteiskunnassa. Hän on tehnyt uransa aikana pitkäjänteistä ja tinkimätöntä työtä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi kirkossa ja koko yhteiskunnassa. Palkinnon taustaselvityksessä todetaan muun muassa, että ”Irja Askola oli ja on suuri arvojohtaja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä. Hän on julkaisutoiminnallaan sekä julkisilla esiintymisillään pitänyt esillä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviä arvoja.”

Päättäessään kirkon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinnosta kirkkohallituksen täysistunto perusteli ratkaisuaan seuraavasti:

  1. Irja Askola ehdotettiin palkinnon saajaksi yhteensä 85 kertaa. Tämä on selkeä viesti laajalta kirkolliselta joukolta hänen nauttimastaan suuresta arvonannosta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden alueella tehdystä työstä.
  2. Ehdotusten yksityiskohtaisissa perusteluissa tulee esille monipuolisesti se, kuinka Irja Askola on vaikuttanut tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen koko työuransa ajan.
  3. Irja Askolan toiminta ei rajoitu vain tasa-arvokysymyksiin, vaan hän on toiminut laaja-alaisesti myös yhdenvertaisuutta edistäen. Hän on rohkeasti puhunut ja toiminut niiden puolesta, jotka eniten kärsivät, mm. erilaiset vähemmistöt, taloudellisesti ahtaalla olevat ja turvapaikanhakijat.
  4. Ehdotuksissa nostettiin esiin Irja Askolan vaikuttava työ papin ja piispan virassa. Hänen koko elämäntyönsä on edistänyt inhimillisyyttä ja ihmisen arvon kunnioittamista. Hän on etsinyt työssään diplomaattista tietä korostaen dialogisuutta, erilaisuuden hyväksyntää ja yhdenvertaisuutta.
  5. Irja Askolan toiminta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysymyksissä on ollut paitsi kansallisesti myös kansainvälisesti merkittävää. Hän toimi Euroopan kirkkojen konferenssin kirkkojenvälisen avun ja naistyön toimialasihteerinä. Tässä tehtävässä hän antoi merkittävän panoksen erityiseen naisten ekumeenisen vuosikymmeneen (1988–1998).

Tämä, minkä juuri luin, on kunnioitusta herättävä selonteko. Se kertoo laaja-alaisesta työstä, jolla on ollut suorastaan historiallinen merkitys.

Kaiken tämän lisäksi haluaisin nostaa esille vielä yhden näkökohdan. Piispa Askolan viranhoidon merkittävyys ei perustu pelkästään siihen, että kirkkomme sai hänessä ensimmäisen naispuolisen piispan, eikä siihen, että piispa Askola on johdonmukaisesti pitänyt esillä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyviä näkökulmia, kuten edellä on todettu. Vähintään yhtä merkittävää on ollut se, miten hän on tätä kaikkea toteuttanut.

Hyvä Irja. Olet laittanut itsesi likoon työssäsi kirkon hyväksi, jota syvästi rakastat. Saamasi palaute ei aina ole ollut – varovasti ilmaisten – ymmärtävää. Et ole päässyt helpolla. Tästä huolimatta olet onnistunut pitämään tärkeäksi katsomaasi asiaa esillä nöyrästi, valoisasti ja kärsivällisesti siinä luottamuksessa, että asioihin voi vaikuttaa ja että kehitystä tapahtuu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa. Puheesi sovinnon ja erimielisyyden etiikan merkityksestä ovat saaneet vahvistusta siitä, että olet esittänyt asiasi persoonallesi uskollisena toisellakin tavalla ajattelevia kunnioittaen. Jumalan rakkaus ja armo ovat oman elämäsi perustuksia, ja niiden voimaannuttava merkitys ovat tulleet Sinun kauttasi tärkeiksi suurelle joukolle suomalaisia.

Hyvä Irja. Minulla on suuri ilo ja kunnia luovuttaa Sinulle tämänkertainen kirkon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinto. Olkoon se kiitoksen osoituksena siitä, mitä olet tehnyt sen kristillisen sanoman todeksi tulemiseksi, jonka mukaan jokainen ihminen on Jumalan silmissä arvokas ja jo pelkästään siksi rakkauden ja kunnioituksen arvoinen. Siunatkoon Sinua ja vastaista taivaltasi hyvä ja armollinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki.