Kirkkoherran siunaaminen tehtäväänsä arkkipiispan johdolla alttarilla,. Kuva Timo Jakonen
Turun Henrikinseurakunta 10.4.2022

Arvoisa kirkkoherra Uhinki-Suominen, sisaremme Pauliina. Hyvä seurakunta.

Vietämme nyt Turun Henrikin seurakunnan suurta juhlapäivää. Tätä päivää on odotettu ja sitä on valmisteltu. Sinä, Pauliina, olet saanut luottamuksen tältä seurakunnalta, kun se on valinnut sinut kirkkoherrakseen. Sinun kykyysi luotsata Henrikin seurakuntaa on uskottu ja tässä tehtävässä sinua on tahdottu kannustaa. Tämän kaiken olet varmasti kokenut, kun olet kirkkoherran virkaa jo hoitanut.

Kirkkoherran valintaan ja työssä aloittamiseen kuuluu oleellisena osana tämä nyt käsillä oleva juhla. Kristillisen kirkon pitkän perinteen mukaan seurakunnan johtaja asetetaan virkaansa seurakunnan yhteisessä messussa rukouksella ja kätten päälle panemisella. Kirkkoherran virkaan ja tehtävään ei tulla vaivihkaa ja hiljaisesti vaan julkisesti ja näkyvästi. Virkaan asetettava on kaikkien huomion kohteena, eikä tuota huomiota voi virkaan asetettava mitenkään väistää. Kirkkoherran on oltava esillä, laumansa keskellä, sen edessä ja sen takana.

Sinä, Pauliina, olet epäilemättä jo tottunut siihen huomioon, jota kirkkoherran virka on mukanaan tuonut. Johtaja on kiinnostuksen kohteena, häntä seurataan, hänestä keskustellaan ja hänen puoleensa käännytään. Johtajalta odotetaan ja toivotaan paljon. Hänestä muodostetaan mielipiteitä, jotka saattavat poiketa paljonkin toisistaan. Häntä kannustetaan ja kritisoidaan. Ennen kaikkea on tärkeä muistaa, että hänen puolestaan rukoillaan.

Virkaanasettamisesi tapahtuu palmusunnuntaina. Päivän evankeliumit kertovat Jeesuksen saapumisesta Jerusalemiin suuren huomion ja kiinnostuksen saattelemana. Häntä pidettiin johtajana. Siksi Jeesusta tervehdittiin Hoosianna-huudahduksilla. Auta! Armahda! Hoosianna-huuto on pyyntö saada johtajalta huomiota, apua ja tukea.

Pauliina. Olet huomannut, miten monenlaisissa asioissa sinun puoleesi kirkkoherrana käännytään. Huomiotasi, apuasi ja tukeasi kaivataan ja tarvitaan. Juuri sitä varten olet aikanaan tätä virkaa hakenut ja sitä varten sinut on tähän virkaan valittu. Tämä pyyntö tulee ensinnäkin työtovereiltasi täällä Henrikin seurakunnassa. Työyhteisön merkitystä ei voi liikaa korostaa. Johtajan tärkein tehtävä on kiinnittää riittävästi huomiota työtovereihin, heidän kuuntelemiseensa, kannustamiseensa ja tukemiseensa. Henkilöstöjohtaminen on vankka perusta sille, että myös asiat sujuvat johdetusti.

Huomion, avun ja tuen pyyntöjä kuulet myös seurakuntalaisiltasi. Noita viestejä tulee kirkkoherralle suoraan heiltä itseltään, mutta myös luottamushenkilöillä on seurakuntalaisten valtuuttamina päättäjinä tässä tärkeä tehtävä. Kirkkoherran viran tärkeimpiä tehtäviä onkin saada seurakuntalaisten, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden muodostamasta kokonaisuudesta toimiva ja valoisasti tulevaisuuteen katsova.

Tämä kaikki vaatii aikaa, pohdintaa ja hiljentymistä. Siksi on tärkeää muistaa kiinnittää huomiota myös itseensä, omaan jaksamiseen, omiin läheisiin ja kaikkeen siihen, mikä olisi elämässä läsnä ilman kirkkoherran virkaakin. Odotusten ja pyyntöjen paine johtajaa kohtaan voi toisinaan olla kova, ja siksi on tärkeää pystyä pitämään myös tervettä etäisyyttä työhön ja sen vaatimuksiin.

Pauliina, vielä haluan painottaa oman hengellisen elämän ja sen hoitamisen merkitystä. Turvautuminen Jumalaan ja tietoisuus Herramme Jeesuksen läsnäolosta on perusta kaikelle johtamistyölle kirkossa. Pysy avoimena ja herkkänä ihmisten mutta myös Jumalan edessä.

Hyvät seurakuntalaiset täällä Turun Henrikin seurakunnassa. Pauliinassa olette saaneet kirkkoherran, joka sydämestään haluaa palvella teitä. Rukoilkaa paljon hänen ja hänen perheensä puolesta. Elämme juuri nyt aikaa, joka herättää meissä kaikissa paljon levottomuutta ja huolta. Tulevaisuus on muuttunut entistä epävarmemmaksi Ukrainassa käytävän sodan vuoksi. Oma seurakunta on parhaimmillaan yhteisö, jossa tällaisinakin aikoina voi turvallisesti kokoontua etsimään Jumalan tahtoa ja johdatusta. Juuri näinhän tapahtuu myös teidän seurakunnassanne kirkkoherranne Pauliinan johdolla.

Hoosianna! Auta ja armahda! Palmusunnuntaina osoitamme nämä sanat Jeesukselle, Herrallemme, joka tietää mitä ihmisen elämä on, mitä on kaivata ja odottaa ja mitä on olla kaipauksen ja odotusten kohteena. Hänen seurassaan niin sinä Pauliina ja te seurakuntalaiset täällä Henrikissä, me kaikki, voimme turvallisesti katsoa tulevaisuuteen.

Kuva: Timo Jakonen