Promovuitavia Turun yliopiston promootiojumalanpalveluksessa Turun tuomiokirkossa
Saarna Turun yliopiston promootiojumalanpalveluksessa Turun tuomiokirkossa 27.5.2022

Joh. 16:23–33

Arvoisat tohtorit ja kunniatohtorit! Distinguished doctors and honorary doctors! Hyvät opettajat ja muu yliopistoväki. Hyvä seurakunta! Onneksi olkoon! Onneksi olkoon teille tohtorit, jotka olette saattaneet päätökseen vaativan tehtävän! Onneksi olkoon teille, kunniatohtorit, joiden elämäntyö on saanut merkittävän akateemisen huomionosoituksen!

Onneksi olkoon teille, promovoitujen läheiset ja ystävät. Onneksi olkoon, te opettajat ja koko yliopistoväki – tämä päivä kuuluu teidän työnne huippuhetkiin. Ja onneksi olkoon koko seurakunta, me kaikki! Akateemiset saavutukset eivät tuo iloa vain yliopistolle ja sen opiskelijoille, tutkijoille, opettajille ja muulle henkilökunnalle. Akateemisen työn merkitys ja hyöty ulottuvat laajalle yhteiskuntaan ja maailmaan. Congratulations to us all!

Tällaisena päivänä on helppo olla kiitollinen. Kun te, hyvät promovoidut, katsotte omaa taivaltanne taaksepäin, tunnistatte siinä monenlaisia hetkiä ja vaiheita. Tutkijan työn ilot ja riemut ovat tulleet tutuiksi, mutta epäilemättä mukaan on mahtunut myös vaivaa ja ahdistuksen tunteitakin. Riemu siitä, että on voinut löytää tutkimustyössä jotakin uutta, sekä ilo työn etenemisestä ovat välillä antaneet tilaa monille paineille, jotka ovat voineet liittyä tutkimuksen rahoitukseen, oman työn hahmottumiseen ja valintojen tekemisen aiheuttamaan hämmennykseen.

Efter allt arbete kan glädjen och tacksamheten kännas så stor att man inte har så många sätt att uttrycka dem på. I en sådan här situation, om någonstans, kan man kalla glädjen fullkomlig. Det är viktigt att kunna fira den här dagen tillsammans med andra som nått samma mål. Här i Åbo domkyrka finns gott om plats för den glädje och tacksamhet som vi känner i dag. Innanför de här väggarna och under det här höga takvalvet har man upplevt mycket under århundradenas gång.  Också för folket vid Kungliga Akademien i Åbo – Finlands första universitet – som grundades för nästan fyrahundra år sedan, var det här en plats där det var naturligt att vara glad och tacksam. Nu är det vår tur att länka oss samman med denna kedja av generationer.

 Olemme tulleet tuomiokirkkoon ilmaisemaan iloa ja kiitollisuutta. Niistä on kyse myös äsken lukemassani evankeliumissa, jossa kuulimme Jeesuksen sanoja seuraajilleen. Jeesus paljastaa heille, että edessä on vaikeita aikoja ja tuskallisia hetkiä, sillä Jeesuksen vangitseminen ja teloitus ovat aivan ovella. Juuri tuossa tilanteessa, valmistaessaan oppilaitaan tulevaan suureen muutokseen, Jeesus sanoo: “Pyytäkää, niin te saatte, ja teidän ilonne on täydellinen.”

Ilo, jopa täydellinen ilo, kuuluu yhteen pyytämisen kanssa. Mieli tulee tyytyväiseksi sen vuoksi, että pyynnöt ovat toteutuneet. Jo pieni lapsi kokee iloa siitä, että hän saa vanhemmiltaan sen, mitä on heiltä pyytänyt. Samaa pätee meihin aikuisiin. Meitä on opetettu, että kun pyyntöihimme vastataan, on syytä olla iloinen ja osoittaa kiitollisuutta.

Jeesuksen sanomassa pyytämisen ja ilon yhteys menee kuitenkin syvemmälle kuin vain siihen, että ihminen ilmaisee tarpeensa ja että sen tultua tyydytetyksi ilmaisee ilonsa ja kiitollisuutensa. Jeesuksen tarkoittamassa mielessä niin pyytäminen kuin ilo ja kiitollisuuskin ovat ennen kaikkea elämänasenne, joka pitää mielen ja sydämen avoinna uudelle. Ilman tätä asennetta tekään, hyvät promovoidut, ette kenties olisi saavuttaneet tavoitettanne.

All learning, including academic work, requires curiosity and an interest in what is being researched. Anyone who thinks they already know everything is probably not very curious or easily interested in new things. Curiosity is one of God’s gifts. It allows a person to seek to learn new things. The search for knowledge is a humble activity in which the seeker realises that they can only understand what the object being investigated and the reality reveal to them. The researcher must be able to ask the right questions about what they are studying, and it is precisely their task to practise study and research while always keeping heart and mind open to the new things that emerge in the process. When on enquiring attitude leaves the stage, the know-all enters. The human being and their knowlege are then no longer defined by reality. The opposite happens.

“Pyytäkää, niin te saatte, ja teidän ilonne on täydellinen.” Tänään juhlapäivänä ei iloita ainoastaan teidän promovoitujen tieteellisistä saavutuksistanne. Tänään iloitaan myös siitä elämän rikkaudesta, että on opittu ja saatu paljon uutta. Tutkimuksen tekeminen ei ole pelkkää mekaanista suorittamista. Parhaimmillaan se muokkaa ja muuttaa ihmistä, jos hän pysyy avoimena sille uudelle, jonka tutkimus paljastaa. Pitkäjänteinen akateeminen työ opettaa tutkijalle paljon myös omasta itsestä ja auttaa näin itsetuntemuksen kehittymisessä.

There is a resemblance between scientific work and religious worship. First, in both activities a human being stands before something so great that they cannot manipulate it. Instead, they  accommodate their thinking to the reality being investigated. The joy of an academic includes admiration and respectful awe when they recognise that there is a correspondence between reality and their own thinking – that they not only know new things but that they understand a larger reality.

On yksi erityinen inhimillisen toiminnan laji, joka yhdistää pyytämistä, avoimuutta uudelle, iloa ja kiitollisuutta. Kyse on rukoilemisesta. Juuri siihen Jeesus viittaa puheessaan oppilailleen.  Niinpä täällä Turun tuomiokirkossa Turun ylipiston ja teidän jokaisen suurena juhlapäivänä me rukouksessa ensinnäkin pyydämme Jumalalta sitä, että voisimme säilyttää uteliaisuuden sekä pysyä avoimina uudelle ja nöyrinä todellisuudelle. Rukouksessa me myös kiitämme Jumalaa siitä, että hän on suonut kärsivällisyyttä ja voimia. Ja vielä, rukouksessa me ilmaisemme ilomme siitä, että tärkeä tavoite on nyt saavutettu.

Tämä promootiojumalanpalvelus päättyy Herran siunaukseen. Jumalan siunaus on asia, jota epäilemättä rukouksissa kautta maailman useimmiten pyydetään. Tänään pyydämme Jumalan siunausta ja saamme myös Jumalan lupauksen tuon siunauksen saamisesta. Mitä on Jumalan siunaus? Akateemisen työn kannalta Jumalan siunaus on sitä, että tehty työ ei tuota iloa ja kiitollisuutta vain työn tekijälle vaan laajemmalle ihmisjoukolle. Siunaus on sitä, että uusi tieto ja sen myötä saavutettavat uudet taidot koituvat ihmisen ja koko luomakunnan parhaaksi.

Jeesus sanoo: “Pyytäkää, niin te saatte, ja teidän ilonne on täydellinen.”  Hyvät promovoidut tohtorit ja kunniatohtorit. Saakoot pyytäminen, avoimuus uudelle, ilo, kiitollisuus ja Jumalan siunaus saatella teitä eteenpäin kohti tulevia haasteita.

Kuva: Tiina Hallikainen