Puhe kirkkoherra Laura Maria Latikan virkaan asettamisessa Maarian kirkossa 10.10.2021

Arvoisa Maarian seurakunnan kirkkoherra Latikka, sisaremme Laura Maria. Hyvä seurakunta.

Maarian kirkon pääovelta avautuu monipuolinen näkymä. Silmäys oikealle, pohjoista kohti tuo näköpiiriin Maarian pappilan puistoineen ja ulkorakennuksineen. Siinä on kulttuurimaisemaa parhaimmillaan. Kun sitten katsotaan pääoven edestä vasemmalle kohti Koroistenniemeä, näkee laajan peltoaukean ja aistii maaseudun läsnäolon. Kun sitten silmä tähyää suoraan eteenpäin länttä kohti, erottaa eloisan liikekeskuksen ja vilkkaan liikenteen ajoväylineen ja rautateineen. Jos kiertää kirkon toiselle puolelle, naapurissa on tärkeitä rakennuksia, koteja, joissa eletään arkea ja juhlaa.

Nämä näkymät kertovat paljon siitä seurakunnasta, jonka kirkkoherraksi sinut, Laura Maria, tänään asetetaan. Täältä kirkonmäeltä havaitset erilaisia maisemia, joilla jokaisella on oma merkityksensä ja joista jokainen antaa leimansa tälle seurakunnalle ja sen haasteille. Olet saanut johtaaksesi seurakunnan, jonka ilme on monipuolinen, samalla kertaa perinteikäs ja uutta etsivä, menneisyydestä ammentava mutta tulevaisuuteen kurkottava. Sinä, Laura Maria, olet kaikkien maarialaisten kirkkoherra, heidän hengellinen johtajansa. Tässä monimuotoisuudessa ja rikkaudessa sinä saat nyt vuorollasi pappina ja kirkkoherrana hoitaa ihmisiä ja kulkea heidän rinnallaan.

Silmäykset eri suuntiin kirkon viereltä eivät kuitenkaan vielä ole koko kuva siitä, millaisen yhteisön johtajana olet. Maarian kirkkoon ei voi saapua kulkematta hautakivien vierestä. Menneet sukupolvet ovat tässä paikassa vahvasti läsnä. Edesmenneet Maarian seurakuntalaiset muistuttavat kirkkoon tulijoita ja myös sinua kirkkoherraa siitä, että tämän päivän työ ja elämä rakentuvat edeltävien sukupolvien työn varaan. Ennekin on eletty ja nähty vaivaa, koettu iloa ja surua. Ennenkin on uskottu, toivottu ja rakastettu.

Aivan erityinen voimanlähde sinulle, Laura Maria, tämän seurakunnan kirkkoherrana on kuitenkin kaikki se, mitä Maarian kirkon sisällä kohtaat. Tässä rikkaassa ja monien yksityiskohtien kirkkotilassa näkyvällä paikalla on triumfiristi. Ristiinnaulittu Kristus kuorin päällä tuntuu yhä uudestaan vakuuttavan: ”Katso minuun. Minä tiedän, mitä on ihmisen elämä. Minä olen rinnallasi.” Kristus-hahmon tekijä on saanut Herramme katseeseen ihmeellistä elävyyttä. Tuntuu, kuin Jeesus katsoisi lähelleen tulevaa suoraan silmiin. Laura Maria, luota siihen, että Jeesus Kristus on sinut tehtävääsi kutsunut ja hän tahtoo nähdä sinut ja kulkea rinnallasi.

Laura Maria, sinä tiedät mitä on olla kirkkoherra. Kokemuksesi seurakunnan johtamisesta antaa sinulle hyvät edellytykset nykyisen virkasi hoitamiseen. Tiedät, mitä johtajan vastuuseen kuuluu ja olet saanut nauttia niistä iloista, joita kirkkoherralle suodaan. Epäilemättä myös väsymys, neuvottomuus ja oman uskon hauraus ovat tulleet sinulle tutuiksi. Niitä on vaikea, ehkä jopa mahdotonta johtajan välttää. Niistä huolimatta ja juuri niiden keskellä vierelläsi on hän, joka on sinut kutsunut ja varustanut palvelukseensa.

Hyvät seurakuntalaiset, luottamushenkilöt ja työntekijät. Uuden johtajan saapuminen on merkittävä taitekohta seurakunnan elämässä. Saatte Laura Mariassa kokeneen kirkkoherran, joka on sitoutunut kirkon tehtävän toteuttamiseen yhdessä teidän kanssanne. Rukoilkaa paljon hänen ja hänen läheistensä puolesta. Kirkon työntekijän yksi vahvimpia rohkaisun lähteitä on tietoisuus siitä, että hänen puolestaan rukoillaan. Rukous kirkkoherran puolesta on aivan oleellinen osa myös tätä messuamme. Toisin ei voisi olla, sillä seurakunnan elämässä ja kirkon työssä viime kädessä kaikki on kiinni siitä, mitä Jumala meille antaa. Häneen luottaen ja häntä kiittäen, Kristuksen katseen alla, olemme tänään mukana Maarian seurakunnan suuressa juhlassa.