Arkkipiispa luovuttaa piispanristin Turun piispa Mari Leppäselle
Puhe Turun arkkihiippakunnan piispa Mari Leppäsen piispanvihkimyksessä Turun tuomiokirkossa 7. helmikuuta 2021

Hyvä Turun arkkihiippakunnan valittu piispa Leppänen, sisaremme Mari. Hyvä seurakunta.

Millaista on olla piispa? Piispantarkastusten kouluvierailuilla tai median haastatteluissa tai tapaamisissa seurakuntalaisten kanssa tämä kysymys voi tulla piispaa vastaan. Kysymyksen taustalla on käsitys erityisestä tehtävästä, jota piispa on kutsuttu toteuttamaan ja joka antaa hänelle mahdollisuuden vaikuttaa ja olla näkyvillä. Piispuuteen liittyy mielikuvia, jotka yhtäältä nousevat kaukaa kirkon pitkästä perinteestä mutta jotka toisaalta ovat koko ajan muutoksessa muuttuvan ajan mukana. Ei ole aivan helppo lyhyesti vastata, mitä piispa tarkalleen ottaen tekee ja millaista piispana oleminen on.

Sinä Mari, Turun arkkihiippakunnan uusi piispa, olet epäilemättä pohtinut tätä samaa kysymystä. Millaista on olla piispa? Sinulla on ollut työsi puolesta erityinen aitiopaikka seurata piispanvirkaa ja viranhoitoa ensin piispan erityisavustajana ja sitten hiippakuntadekaanina. Tiedät siitä jo sen vuoksi paljon. Kysymys lienee kulkenut mielessäsi, kun sinua pyydettiin asettumaan ehdolle piispanvaaliin ja suostuit kaikkeen siihen, minkä tuo suostumus tuo mukanaan. Se oli varmasti ajatuksissasi myös vaaliprosessin päätyttyä ja oletan, että tänäänkin, piispanvihkimyksessäsi, se on läsnä.

Millaista on olla piispa? Pian tiedät siitä jotakin aivan omakohtaisesti. Toisen puolesta kukaan ei voikaan siihen vastata. Kysymys kulkee matkassasi edelleen tulevina viranhoidon vuosina. Piispana olemisessa on jotakin, joka pysyy, mutta samalla sellaista, joka ohjaa etsimään yhä uusia näkökulmia viranhoidon todellisuuteen. Piispuus on rukousta, julistamista ja sakramenttien hoitamista. Se on johtamista, vuorovaikutusta ja ihmisten ottamista todesta. Samalla se on päättymätön matka omaan itseen: omien motiivien, toiveiden, tunnelmien ja ajatusten hahmottamista. Välillä niiden kanssa on antauduttava jopa sisäiseen painiin, johon virkaan kohdistuvat monenlaiset odotukset ajavat. Haasteistaan ja vaatimuksistaan huolimatta piispan työ on ihmisen kokoista – se ei voi olla enempää mutta ei myöskään vähempää.

Sinun matkasi piispana alkaa Turun tuomiokirkon alttarilta. Piispanvihkimyksen yhtenä tarkoituksena on vakuuttaa niin sinulle kuin kaikille ihmisille, että piispan virkaan sinut on kutsunut Jumala. Inhimillisten valintojen sisällä vaikuttaa suurempi voima, jota kutsutaan Jumalan johdatukseksi.

Tänään kirkkosi rukoilee sinulle voimia ja viisautta. Pyydämme Jumalalta, että hän johdattaisi sinua ja antaisi sinulle luottamuksen siihen, ettei hän kadu kutsuaan. Esirukoukset jatkuvat vielä tämän päivän jälkeenkin, ja hiippakunnan kirkoissa sinua muistetaan vastedes aivan nimeltä mainiten. Myös perheesi, sukulaisesi ja ystäväsi kulkevat rinnallasi. Tämä kaikki kertoo yhden tärkeän vastauksen kysymykseen, millaista on olla piispa. Tässäkin työssä on Jumalan ja ihmisten kannateltavana.

Kynttilänpäivä ja tänään kirkossamme alkava Yhteisvastuukeräys avaavat toisen tärkeän näkökulman piispana olemiseen. Seurakuntiensa kaitsijana piispa sitoutuu valon ja hyvyyden palvelukseen. Yhdessä kynttilänpäivän lukukappaleista, Paavalin toisessa kirjeessä korinttilaisille apostoli sanoo tämän selvästi: ”Emmehän me julista sanomaa itsestämme vaan Jeesuksesta Kristuksesta: Jeesus on Herra, ja hän on lähettänyt meidät palvelemaan teitä. Jumala, joka sanoi: »Tulkoon pimeyteen valo», valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan, ja se levittää valoaan.” (2 Kor. 4:5–6)

Hyvä Mari. Kun tänään saat piispan viran merkit, ota ne vastaan rohkeasti. Ne ovat osoitus siitä, että sinuun luotetaan, että sinua halutaan tukea ja että sinun viranhoitosi kautta tahdotaan kuulla ja kokea, että Jeesus on Herra. Jokaisen kristityn tavoin sinutkin lähetetään palvelemaan. Jumalan siunausta matkallesi, jonka kuluessa vähitellen hahmottuu vastaus kysymykseen, millaista on olla piispa.