Kolme piispaa kirkon portailla.
Puhe tuomiorovasti Aulikki Mäkisen virkaanasettamisessa 5.9.2021

Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä. Iäti kestää hänen armonsa. (Ps. 106:1)

Hyvä tuomiorovasti, kirkkoherra Mäkinen, sisaremme Aulikki. Hyvä seurakunta.

Noilla sanoilla psalminkirjoittaja kehottaa meitä kiitollisuuteen. Kiitollisuuden sunnuntai onkin mitä sopivin ajankohta viettää tätä erityistä juhlapäivää. Yksi Suomen vanhimmista viroista on saanut uuden haltijan, kun Aulikki Mäkinen on aloittanut Turun tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran ja samalla tuomiorovastin virassa. Tänään virkaanasettamisessa seurakunta ottaa vastaan uuden johtajansa. Se tapahtuu tavalla, jota kirkko on aina noudattanut, kun paimenet aloittavat vaativassa tehtävässään. Kaikessa tässä on mukana kiitollisuus ja ilo siitä, että Jumala on johdattanut ihmisiä ja asioita juuri tällä tavalla.

Turun tuomiokirkkoseurakunta ja arkkihiippakunta saavat sinussa, Aulikki, kokeneen papin. Olet nähnyt kirkon elämää monipuolisesti. Kokemuksesi kirkon hallinnon kaikilta tasoilta antaa sinulle erityiset edellytykset johtaa tuomiokirkkoseurakuntaa ja hahmottaa sen paikkaa ja merkitystä yhtäältä pitkän, rikkaan perinteen kantajana ja toisaalta tämän ajan haasteet vakavasti ottavana hengellisenä yhteisönä, jonka täytyy pyrkiä katsomaan mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen.

Hyvä Aulikki. Hallinnollinen osaamisesi nivoutuu tiiviisti siihen, että olet seurakuntapappi. Haluat elää ihmisten keskellä ja ottaa vakavasti seurakuntalaisten todellisuuden ja heidän kysymyksensä. Olet puhunut arjen kristillisyydestä, siitä, miten seurakunnan tulisi tarjota kasvualusta ja tuki arkisen elämän keskelle luontevasti kuuluvalle hengellisyydelle. Tunnistat ihmisten kaipauksen pyhyyteen, ja etsit tapoja vastata siihen. Tässä tehtävässäsi erityinen rooli on kansallispyhäköllämme, tuomiokirkolla, joka pelkällä olemassaolollaan muistuttaa toivosta ja turvasta.

Sinut, Aulikki, on Jumala johdattanut tälle paikalle. Kiitollisuuteen on aihetta – onhan tämä myös henkilökohtaisesti sinulle merkittävä tehtävä ja elämänvaihe. Tähän kiitollisuuteen voivat yhtyä läheisesi ja ystäväsi. Kiitollisuuteen on aihetta myös tuomiokirkkoseurakunnalla ja hiippakunnallamme, joiden kehittämiseen Jumalan sinulle antamat lahjat nyt ovat tulleet.

On tärkeää, että kirkon työssä lähtökohtana voidaan pitää kiitollisuutta. Tämän päivän työ ja huomisen rakentaminen voivat rakentua vain sen varaan, mikä aiemmin on tehty, mikä on annettu ja mihin itse emme ole voineet vielä mitenkään vaikuttaa. Kiitollisuus vahvistaa luottamusta Jumalaan ja ihmisiin. Se auttaa näkemään vaikeissakin tilanteissa toivon merkkejä. Kiitollisuus kannustaa katsomaan elämää lempeästi ja ymmärtävästi. Se muistuttaa, että tämä päivä ja jokainen hetki ovat Jumalan lahjaa.

Kiitollisuudesta käsin on hyvä hoitaa myös papin ja seurakunnan johtajan virkaa. Samalla kun seurakunta kiittää Jumalaa paimenestaan, samalla myös paimen kiittää laumastaan, jota hän saa johtaa. Sinä, Aulikki, voit luottaa siihen, että et joudu toimimaan yksin, vain omassa varassasi, vaan tukenasi on seurakuntalaisten ja työtovereiden joukko niin seurakunnassa, seurakuntayhtymässä kuin tuomiokapitulissakin.

Tänään puolestasi rukoillaan. Tuomiokirkkoon kokoontuneena seurakuntana – seurakuntalaisina, läheisinä ja ystävinä ja työtovereina – me olemme toivottamassa sinut tervetulleeksi tuomiokirkkoseurakunnan johtajaksi ja suunnannäyttäjäksi. Pyydämme kiitollisina Jumalalta sitä, että viranhoitosi johtaisi meidät yhä syvemmin huomaamaan Herramme Jeesuksen armon ja Jumalan johdatuksen. Sen armon ja johdatuksen varaan saat tänään itsekin jättäytyä. Siunatkoon sinua kolmiyhteinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki.

Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä. Iäti kestää hänen armonsa. (Ps. 106:1)

Kuva: Timo Jakonen