Lapsen käsi aikuisen kädessä.
Pääkirjoitus Turun Sanomissa 24.12.2023

Lapsen syntymä mullistaa vanhempien elämän. Lapsi tarvitsee jatkuvasti huomiota, huolenpitoa ja rakkautta, Lapsiperheiden arki voi koetella perheenjäsenten jaksamista.

Olisi kuitenkin yksipuolista kiinnittää huomio vain lapsen vaivalloisuuteen. Lapsi tuo mukanaan suunnattomasti iloa. Ensimmäinen ihokosketus vauvaan on unohtumaton. Lapsen luja ote hänet syliinsä ottaneen kaulan ympäri tuntuu verrattomalta.

Jokainen syntyvä lapsi tuo myös koko yhteiskunnan elämään jotakin hyvin tärkeää. Hänen mukanaan tulee toivo. Lapset ohjaavat aikuisia suuntaamaan katseen tulevaisuuteen ja kysymään, millaisen maailman jätämme syntyvälle sukupolvelle. Suomi on sitoutunut kansalliseen lapsistrategiaan, jonka visiona on aidosti lapsimyönteinen Suomi. Yhteiskunnan tehtävä on huolehtia lasten oikeuksien toteutumisesta: palveluista, lasten ja nuorten kuulemisesta sekä tuesta. Vanhempien tavoitteena on työskennellä sen hyväksi, että lapsilla asiat olisivat hyvin, jopa paremmin kuin itsellä on ollut. Vastasyntynyttä lasta sylissään pitäneet tunnistavat pakahduttavan tunteen: kunpa tämä pienokainen saisi varttuessaan aina kokea suurinta mahdollista hyvää.

Joulu kertoo lapsen syntymästä. Jeesus tuli maailmaan levottomana aikana, ristiriitaisuuksien ja valtakamppailujen rasittamaan Lähi-itään. Jumala syntyi ihmiseksi vaarallisella matkalla, jonka syynä oli keisarin halua varmistaa verotulonsa. Betlehemissä syntymäpaikaksi oli kelvattava se, mikä oli saatavilla, eläinsuoja. Elämän reunaehdot olivat ankarat ja tulevaisuus arvaamaton. Tämän kaiken keskelle tuli toivo. Maria ja Joosef saivat tehtävän, joka kannusti katsomaan tulevaisuuteen kaikkien mahdollisten vaikeuksien tuolle puolelle.

Kristillinen usko näkee Jeesuksen syntymässä koko maailmaa koskevan toivon. Miten lapsen syntymä kauan sitten, kaukaisessa kolkassa voi merkitä niin paljon? Kristillisen uskon mukaan Jeesuksessa Jumala syntyi ihmiseksi. Näin Jumala sitoutui ihmisen elämään sen kaikkein haurainta ja heikointa vaihetta myöten.

Oman kokemuksensa perusteella Jumala siis tietää, mitä on olla osa tätä rajallista, risaista, raadollista mutta samalla niin kaunista ja ainutlaatuista luomakuntaa. Siksi tulevaisuus ei ole yksin ihmisten varassa. Sitä kannattelee ennen kaikkea Jumalan hyvyys ja rakkaus, joihin meitä rohkaistaan luottamaan sitä enemmän, mitä huolestuttavammalta maailma ympärillämme tuntuu.

Huomaammeko toivon, jonka lapsi tuo mukanaan?