Arkkipiispan tehtävät

Arkkipiispan tehtävät

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa piispa johtaa hiippakuntansa hallintoa ja toimintaa sekä valvoo seurakuntia ja pappeja. Piispan valvoo erityisesti sananjulistusta ja sakramenttien hoitamista. Piispa vihkii papit, lehtorit, diakonit ja diakonissat.

Hiippakuntansa seurakunnissa piispa toimittaa piispantarkastuksia, joissa hän mm. neuvottelee luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa seurakunnan toiminnasta ja tulevaisuudensuunnitelmista.

Alun perin piispa (kreik. episkopos, kaitsija) oli paikallisseurakunnan johtaja, sittemmin laajemman kirkollisen alueen esimies.

 Piispan tehtävänä on vaalia kirkon ykseyttä ja
edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa.

Turun ja Suomen arkkipiispa (kreik. arkhos, päämies) on Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa paitsi Turun arkkihiippakunnan arkkipiispa myös piispojen joukossa “primus inter pares” eli ensimmäinen vertaistensa joukossa. Lisäksi arkkipiispa toimii keskeisten kirkon yhteisten elinten, kuten kirkolliskokouksen, kirkkohallituksen, piispainkokouksen ja kirkon ulkoasiain neuvoston puheenjohtaja. Arkkipiispa edustaa kirkkoa, luo linjauksia ja vastaa kirkon ekumeenisista ja ulkomaisista suhteista. 1.1.1998 voimaan astuneen kirkkolainmuutoksen mukaan arkkihiippakunnassa on arkkipiispa ja piispa. Arkkipiispan ensisijaisena vastuualueena ovat Turun ja Naantalin rovastikuntien 17 seurakuntaa. Muut 44 seurakuntaa kuuluvat Turun piispan ensisijaiseen vastuualueeseen.

Turun arkkihiippakunnassa arkkipiispa ja Turun piispa toimivat molemmat täysin piispallisin valtuuksin. Arkkipiispan ja Turun piispan tehtävät on jaettu siten, että arkkipiispa vastaa kokonaiskirkollisista ja ulkomaisista tehtävistä sekä paikallisella tasolla Turun ja Naantalin rovastikunnista kun taas Turun piispa johtaa tuomiokapitulia ja sen toimintaa sekä huolehtii arkkihiippakunnan muista seitsemästä rovastikunnista.